Deklaracje - Spółki

1. REMZAP Deklaracja członkowska - REMZAP
2. PIAZAP Deklaracja członkowska - PIAZAP
3. MASZ-ZAP Deklaracja członkowska - MASZ-ZAP
4. ENERGEZAP Deklaracja członkowska - ENERGEZAP
5. MOSiR Deklaracja członkowska - MOSiR
6. MEDICAL Deklaracja członkowska - MEDICAL
7. MEZAP Deklaracja członkowska - MEZAP
8. KOLTAR Deklaracja członkowska - KOLTAR

 

Akty prawne

1.  Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych tekst ujednolicony
2.  Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Dz. U. z dnia 26 czerwca 1991 r.
3.  Kodeks Pracy Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4.  Społeczna Inspekcja Pracy Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) 
5.  Ustawa o informowaniu pracowników Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. z dnia 10 maja 2006 r.) 
6.  Konwencja 87 Dz.U.58.29.125 Konwencja (Nr.87) Dotycząca Wolności Związkowej i Ochrony Praw Związkowych, przyjęta w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 1958 r.)
7.  Regulamin zasiłków statutowych Regulamin wypłat zasiłków statutowych, związkowych odpraw emerytalnych i zapomóg z funduszy związkowych. 

 

Prawo Zakładowe

1.  Regulamin Nagrody za Odznaczenia  
2.  Regulamin Nagrody z Zysku  
3.  Regulamin Nagrody na Dzień Chemika  
4.  Regulamin Nagrody dla Auditorów  
5.  Regulamin Nagrody Specjalnej  
6.  Postanowienie układowe  
7.  Arkusz zadań i celów  
8.  Regulamin Nagrody za Szkolenia  
9.  Regulamin Ratownictwa Chemicznego  
10.  Regulamin Zastępowania Mistrzów  
11.  Wzór Wniosku o Nagrodę Specjalną  
12.  Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy  
13.  Regulamin Pracy  Regulamin pracy Zakładów Azotowych \"Puławy\" S.A. z dnia 17 marca 2009.
14.  Aneks do Regulaminu Pracy  Aneks do Regulaminu pracy Zakładów Azotowych \"Puławy\" S.A. z dnia 17 marca 2009.
15.

 Regulamin Wyborów

i Odwołania Członka Zarządu

 Regulamin Wyborów i Odwołania Członka Zarządu oraz przedstawicieli załogi do Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w Puławach.
16.  Porozumienie pomiędzy GA ZAP a Radą Pracowniczą GA ZAP  Tekst porozumienia z dnia 6 września 2006 roku pomiędzy Zakładami Azotowymi \"Puławy\" S.A., a radą pracowników Zakładów Azotowych \"Puławy\" S.A.
17.

 Aneks do porozumienia pomiędzy

GA ZAP a Radą Pracowniczą GA ZAP

 Tekst aneksu do porozumienia z dnia 6 września 2006 roku pomiędzy Zakładami Azotowymi \"Puławy\" S.A., a radą pracowników Zakładów Azotowych \"Puławy\" S.A.

 

RODO

 

1. RODO Zasady Ochrony Danych Osobowych Forum

 

LogoLogo
LogoLogo