W związku z przedstawioną na stronie internetowej ZZPRC  kłamliwą informacją:

"Zaproszenia na spotkanie otrzymali etatowi działacze tej organizacji: Mirosław Pomorski i Marek Maraszek (...)"

o rzekomym zaproszeniu przez ZZPRC wszystkich związków na spotkanie w sprawie dodatku stażowego stanowczo zaprzeczamy, abyśmy otrzymali pisemne zaproszenie na ww. spotkanie. 

W związku z powyższym wzywamy Organizatora tego spotkania do niezwłocznego zamieszczenia na stronie internetowej ORYGINALNEGO PISEMNEGO ZAPROSZENIA, które rzekomo było  doręczane osobiście przez Przewodniczącego ZZPRC do uczestnictwa w rokowaniach - w przeciwnym razie, w celu sprostowania kłamliwej informacji, opublikujemy  pisemne zaproszenie, jakie otrzymali inni uczestnicy spotkania.

Dodatkowo - dla uporządkowania informacji – wyjaśniamy, że w sprawie zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy został powołany przez Zarząd ZA „Puławy”  S.A. i stronę społeczną (w tej kwestii wyjątkowo zgodną) specjalny Zespół ds. Taryfikatora i tabeli płac, który niestety - do dnia dzisiejszego - wciąż nie może rozpocząć prac, wyłącznie z uwagi na nieustający brak woli uczestnictwa ZZPRC w pracach merytorycznych tego zespołu.

Tymczasem temat DODATKU STAŻOWEGO jest jednym z ważniejszych punktów ujętych w harmonogramie prac tego zespołu.

Mając wieloletnie doświadczenie i sukcesy w negocjacjach z pracodawcą, jesteśmy głęboko przekonani, że jedynym gwarantem powodzenia w sprawie dodatku stażowego i innych ważnych spraw, jest też czynne uczestnictwo osób decyzyjnych z Zarządu firmy, a w szczególności Andrzeja Skwarka – członka Zarządu wybranego przez załogę. Właśnie z tego powodu powołano  Zespół ds. Taryfikatora i tabeli płac - w skład którego wchodzą odpowiednio umocowane osoby. Z oburzeniem odnotowujemy fakt, że ZZPRC do tej chwili nie przystąpił do tego zespołu.

Jednocześnie - przy okazji - wyrażamy przerażenie sytuacją związaną z tajemniczym zaginięciem rzekomego zaproszenia - czyżby na trasie między ZZPRC, a MZZZAP ktoś porwał Przewodniczącego - doręczyciela???

 

 

Mirosław Pomorski

Marek Maraszek

Podkategorie

LogoLogo
LogoLogo