Europa potrzebuje wyższych płac - Czas na pracowników

OPZZ wspólnie z europejskimi związkami zawodowymi rozpoczyna kampanię na rzecz wyższych płac.
 
14 lutego Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) zainaugurowała kampanię na rzecz wyższych płac dla pracowników w Europie: Europa potrzebuje wyższych płac - Czas na pracowników. Na konferencji inaugurującej kampanię (14 - 15 lutego w Brukseli) OPZZ reprezentowali Franciszek Bobrowski, wiceprzewodniczący i Adam Rogalewski, specjalista ds. międzynarodowych...(dalej w załączniku)

 

  

Wczoraj odbyło się spotkanie Zespołu negocjacyjnego ds. Taryfikatora i tabeli płac. Siedem organizacji związkowych zaparafowało „Zasady wdrożenia tabeli płac„ oraz proponowaną tabelę płac. ZZPRC nie zaparafował uzgodnień ponieważ jak twierdził przewodniczący S. Wręga nie miał stosownej uchwały, która zostanie podjęta do godziny 15 i dokumenty będą również przez niego zaparafowane. Zamiast podpisów na dokumentach na stronie ZZPRC ukazał się kolejny komunikat.

Poprzednie doniesienia S. Wręgi umieszczane na stronie ignorowaliśmy i nie wchodziliśmy w polemikę bo już od lat znamy techniki socjotechniczne stosowane przez Pana przewodniczącego.

Ale na kanwie wczorajszej publikacji musimy zabrać głos.

W toczących się negocjacjach płacowych Sławomir Wręga przyjął rolę komentatora, a nie negocjatora. Na sali gdzie odbywały się negocjacje Pan S. Wręga był biernym i pasywnym obserwatorem i nie miał wiele do powiedzenia. Brak wsparcia naszych propozycji wskazywały na poparcie propozycji pracodawcy. Nie interesowały go rozmowy dotyczące tabeli płac. Nie poparł działań pozostałych związków w negocjowaniu korzystniejszych warunków podwyżek w 2017 roku, nie podpisał pisma do Zarządu w sprawie włączenia kwoty 718 złotych do płacy zasadniczej (w załączeniu skan dokumentu ). Nie poparł o wiele korzystniejszej dla pracowników propozycji naszej tabeli płac, pomimo że w propozycji tej były zawarte sugestie z tabeli Piotra Kruka (członka Zarządu ZZPRC).

Odmówił poparcia naszej tabeli, którą traktowaliśmy jako wyjściową do negocjacji z pracodawcą, argumentując że Zarząd nie zgodzi się na taką propozycję.

Nie było wsparcia ZZPRC w negocjacjach pozostałych organizacji związkowych, które doprowadziły do zwiększenia kwot w kategoriach od 1-3, gdzie są najniżej uposażeni   pracownicy również z grup zawodowych pracujących w systemie zmianowym.

W dniu 31.01.2017r S. Wręga nie zabrał głosu w kwestii wykreślenia czy zmniejszenia EBITDY, która była wartością zaporową do uruchomienia dalszych regulacji płacowych w 2018 i 2019 roku.

W tym samym dniu, jak również 02.02.2017r. nie poparł naszych wniosków dotyczących podwyższenia kategorii 5 i 6, gdzie w większość stanowią pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym . Nie mieliśmy wsparcia w rozmowach nt. podwyższenia wynagrodzenia w kategoriach od 7 wzwyż, co w tym wypadku nasze organizacje związkowe nie zdziwiło, ponieważ stanowiska wycenione w kategoriach od 7-11 uważa Pan przewodniczący Wręga za cyt. „stanowiska socjalne”.

Wczoraj Pan przewodniczący raptem po parafowaniu przez siedem organizacji nowej tabeli, uaktywnił się i się „zdziwił”. Nas natomiast postawa Pana przewodniczącego i jego komunikat nie zaskoczył. Przewidywaliśmy taki rozwój sytuacji. Wczorajszy dzień był dniem „SPRAWDZAMY” i nasze przypuszczenia się potwierdziły. Mamy wrażenie, że wczorajsze spotkanie było w pełni wyreżyserowane z przedstawicielem załogi w Zarządzie.

Chcemy podkreślić, że samo zaparafowanie tych dokumentów nie umożliwia ich rejestracji w Państwowej Inspekcji Pracy. Chcemy zapewnić, ze naciski z różnych stron i publikacje mówiące o tym, że dążymy do zablokowania podwyżek dla pracowników, nie spowodują ograniczenia naszych działań, które możemy podjąć zgodnie z Ustawą o Związkach Zawodowych.

Pan Przewodniczący nie ma na uwadze dobra pracowników, tylko cały czas prowadzi rozgrywki, które mają na celu osiągnięcie własnych korzyści. Żadne zapewnienia, że nie jest to prowadzenie kampanii do Rady Nadzorczej nic mu nie dadzą. Sytuacja ta jest rozgrywką i rozpoczęciem kampanii wyborczej Pana Wręgi w wewnętrznych wyborach ZZPRC, jak również w wyborach do RN i Zarządu.

Negocjacje cynicznie wykorzystuje jedynie do dalszej jego walki międzyzwiązkowej i podziału załogi.

 

  

Rada Nadzorcza Puław odwołała ze stanowiska prezesa Mariusza Bobera, nowym szefem spółki został dotychczasowy wiceprezes Jacek Janiszek. Tym samym zarzucona została koncepcja unii personalnej na stanowiskach prezesa Grupy Azoty i zakładów w Puławach. Odwołanie Bobera to nie jedyna zmiana w zarządzie największej spółki wchodzącej w skład Grupy Azoty. Rada odwołała bowiem także z funkcji wiceprezesa Zbigniewa Gagata.

Jak wynika z komunikatu, Jacek Janiszek został powołany na czas wspólnej trzyletniej kadencji zarządu, trwającej od 5 kwietnia 2016 roku. Czwartkowa uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z dniem podjęcia.

W zarządzie pozostali także wiceprezes Krzysztof Homenda (odpowiedzialny za sprawy finansowe i handlowe), oraz Andrzej Skwarek (odpowiada za kwestie produkcji, technologii i rozwoju).

wnp.pl

 

Zarząd MZZP ZAP informuje, że organizujemy w dn. 26-28.10.2018 wycieczkę "Na Morawy po wino". Koszt wycieczki to 412zł + 1800Kc. Osobiste zapisy oraz wpłaty w wys. 412 zł przyjmowane są w biurze Związki. O udziale w wycieczce decyduje kolejność wpłat. W załączniku prezentujemy program wycieczki.

  

Podkategorie

LogoLogo
LogoLogo