Zarząd MZZP ZAP informuje, że organizujemy w dn. 26-28.10.2018 wycieczkę "Na Morawy po wino". Koszt wycieczki to 412zł + 1800Kc. Osobiste zapisy oraz wpłaty w wys. 412 zł przyjmowane są w biurze Związki. O udziale w wycieczce decyduje kolejność wpłat. W załączniku prezentujemy program wycieczki.

  


LogoLogo
LogoLogo