Na podstawie jednostkowego sprawozdania GA ZAP za rok 2020, zysk netto wyniósł blisko 216  mln złotych.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy odnotowały 47,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kwartale 2020r. 

Premia za IV kwartał wyniesie 15%.

Jednocześnie Spółka podała:

"- Bez zakłóceń i zgodnie z przyjętymi harmonogramami realizowaliśmy w spółce program inwestycyjny. To jeden z naszych priorytetów. Warto dodać, że nakłady inwestycyjne poniesione w 2020 roku osiągnęły rekordową wartość 824,1 mln zł."