W dniu 11.02.2021r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Forum Partnerów Społecznych, w którym brał udział Zarząd GA ZAP. Podczas spotkania poruszane były następujące tematy:

Wzrost wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 2021r.

Pracodawca zaproponował rozpoczęcie negocjacji wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 2021r. dopiero po ogłoszeniu wyników za 2020r. (tj. 31.03.2021r). W 2020r. wynagrodzenie w naszym zakładzie wzrosło o 6,3% i mamy nadzieję, że wyniki finansowe pozwolą nam, również w tym roku osiągnąć nie mniejszy wzrost płac.

Zrównanie czasu pracy

Implementację odnośnie drugiej wolnej godziny skróconego czasu pracy, będziemy kontynuować w I kwartale 2021r.

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych

Uzgodnione zostało, że odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku zostanie  utworzony zgodnie z zapisami w ZUZP oraz Umowy Społecznej.

Zaległe urlopy

Zarząd GA ZAP przedstawił zestawienia zaległych urlopów pracowników, które na koniec 2020r. ogółem wynosiły  44 tys. dni, co powoduje obciążenie wyniku Spółki o 17 mln zł. Jest to bardzo wysoka kwota, którą należy zmniejszyć i wykorzystać w sposób bardziej efektywny (np. poprzez wprowadzenie dodatku stażowego). Strona społeczna wskazała, że powodem obecnej sytuacji były obostrzenia wprowadzane w kraju z powodu pandemii, jak również absencja z powodu zachorowań wśród pracowników i ich rodzin  na Covid–19 i  zawnioskowała aby wykorzystanie urlopu zaległego odbywało się na podstawie planów urlopów, a nie w trybie nakazowym. Dlatego zachęcamy do wybierania urlopu zgodnie z Planem urlopów. Organizacje związkowe zawnioskowały, aby okres rozliczeniowy zaległych urlopów wydłużyć z dwóch miesięcy, do kwartału.

Prace Zespołu ds. taryfikatora

Prace Zespołu nie zostały rozpoczęte ponieważ jedna organizacja związkowa  ZZPRC nie odniosła się do regulaminu pracy tego zespołu. ZZPRC od pół roku opóźnia prace tak ważnego zespołu. W związku z tym, aby nie przeciągać dalej w czasie prac nad ważnymi dla całej załogi tematami, strona związkowa zawnioskowała, aby rozpocząć prace nad taryfikatorem na poprzednich zasadach, czyli do negocjacji zaproszone zostaną wszystkie organizacje związkowe, którym zależy procedowanie spraw ważnych dla załogi.

 


LogoLogo
LogoLogo