W dniu 20 stycznia odbyło się spotkanie w sprawie przywrócenia dodatku stażowego, w którym uczestniczyły tylko strony ZUZP, niestety bez udziału Zarządu GA ZAP i reprezentanta załogi Andrzeja Skwarka. Wszystkie organizacje związkowe uczestniczące w spotkaniu i będące stroną w ZUZP, opowiadają się za wprowadzeniu dodatku stażowego. Pracodawca na dzień dzisiejszy nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w ZUZP dotyczących przywrócenia dodatku stażowego, podając jako jedyną przyczynę przekroczenie możliwości finansowych Spółki.

Biorąc to pod uwagę, strona związkowa zaproponowała wdrożenie dodatku stażowego w dwóch transzach tj. od 01.02.2021r. uruchomienie 50% należnego dodatku stażowego i od 01.01.2022r. kolejne 50%. Kolejne spotkanie odbędzie się w połowie lutego.