5 listopada br. wszystkie Związki Zawodowe z Zarządem naszej Spółki podpisały porozumienie regulujące: nagrodę specjalną za rok 2021, podwyżki na rok 2022, podwyżkę dodatku zmianowego, dodatkową godzinę L2 wpisaną do ZUZP, dodatki funkcyjne i za zastępstwa oraz powrót do rozmów na temat kolejnych podwyżek po wynikach I kwartału 2022r. Wśród podpisujących byli przedstawiciele Zarządu ZZPRC w osobach: Krzysztof Bohdan i Piotr Kruk. Po kilku dniach na podstawie powyższego porozumienia i zgodnie z jego treścią został przygotowany przez Pracodawcę Protokół dodatkowy wprowadzający powyższe uzgodnienia do ZUZP. I tu się zaczyna: Przewodniczący ZZPRC oświadcza, że nie wie kto podpisał w imieniu jego związku (ZZPRC) Porozumienie i że sam nie zamierza podpisać Protokołu dodatkowego do ZUZP. Logika zdarzeń wydaje się być jasna. Interesy ogółu zatrudnionych zostają zepchnięte na ostatni plan ważności. Natomiast wzmacnia się interes całego Zarządu ZAP, który spokojnie będzie mógł zrealizować bez dodatkowych obciążeń wyniki spółki i w pełni skorzystać z wysokiej nagrody rocznej. Ale czy można mieć o to pretensję do czteroosobowego Zarządu naszej Spółki? Odpowiedź wydaje się prosta. Nie. A do kogo można? Odpowiedź na jest równie prosta.

"Dzięki" Przewodniczącemu Wrędze będziemy jedyną Spółką w Grupie Azoty bez podwyżek ale za to będziemy wspierać inne.

 

"Porozumienie płacowe na rok 2021 i 2022 będzie wystawione do podpisania dziś (10.11.2021) o 13.30 – jest to efekt porozumienia jakie wcześniej wszystkie związki zawodowe zawarły z pracodawcą. Jeśli dziś nie będzie podpisane to regulacje płacowe nie będą obowiązywały. Przewodniczący Sławomir Wręga stwierdził że nie zna swoich zastępców, którzy podpisali wcześniejsze porozumienia – a on porozumienia nie podpisze. Pozostałe reprezentatywne związki zawodowe (plus KADRA) wynegocjowały dodatkowe zabezpieczenia dotyczące konieczności i obowiązku podjęcia negocjacji przez Zarząd płacowych w przyszłym roku.   Bez podpisów ZZPRC nie jest możliwe wdrożenie podwyżek. Czekamy na 13.30."

Źródło: http://solidarnosc-azoty.pulawy.pl/znowu-zatwardzenie/

 

Podkategorie

LogoLogo
LogoLogo