Na podstawie jednostkowego sprawozdania GA ZAP za rok 2020, zysk netto wyniósł blisko 216  mln złotych.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy odnotowały 47,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kwartale 2020r. 

Premia za IV kwartał wyniesie 15%.

Jednocześnie Spółka podała:

"- Bez zakłóceń i zgodnie z przyjętymi harmonogramami realizowaliśmy w spółce program inwestycyjny. To jeden z naszych priorytetów. Warto dodać, że nakłady inwestycyjne poniesione w 2020 roku osiągnęły rekordową wartość 824,1 mln zł." 

Informacja ze spotkania Zespołu Roboczego Związków Zawodowych do spraw dodatku stażowego i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń

 

W dniu 9 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie ww. Zespołu dotyczące uzgodnienia wspólnego stanowiska związków zawodowych działających w GA ZAP SA w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń i wdrożenia dodatku stażowego. Spotkanie przebiegało w spokojnej, merytorycznej i bardzo konstruktywnej atmosferze.

Naszym wspólnym celem jest uzgodnienie takiego sposobu i poziomu wzrostu wynagrodzeń i dodatku stażowego, aby był sukcesem nie tylko dziś, lecz też w odległej perspektywie czasowej i uwzględniał realia, w jakich się obecnie znajdujemy. Gdyby nasze postulaty nie były zrealizowane, planujemy również wspólne działania mające na celu ich wyegzekwowanie od pracodawcy.

Podczas trwania spotkania pojawiła się informacja, że pan Sławomir Wręga po raz kolejny próbuje zbierać podpisy pod nieskutecznym prawnie pismem, wzywającym do podjęcia negocjacji z Zarządem. W naszej wspólnej opinii prawdziwym celem takiego działania jest radykalizacja nastrojów i patologiczna chęć powtórzenia wyborów do Rady Nadzorczej.  Zgodnie interpretujemy to jako nieudolne próby przejęcia inicjatywy przez człowieka, który nie tak dawno kierował największą organizacją związkową w GA ZAP i był przewodniczącym Rady Pracowników, a dziś nie może pogodzić się z werdyktem wyborczym. Z żalem przyjęliśmy fakt, że ZZPRC nie przyjął naszego pierwotnego zaproszenia do współpracy.

W obecnej chwili jednomyślnie uważamy, że pan Sławomir Wręga nie dysponuje mandatem społecznego zaufania by dołączyć do pracy naszego Zespołu Roboczego.  Uważamy jednak, że właściwym miejscem do tego typu współpracy i ewentualnego pojednania jest forum partnerów społecznych, które organizuje pracodawca. Tego typu działanie pozwoli odbudować wzajemne zaufanie i wspólnie działać dla dobra Załogi, co jest wartością najwyższą.

Kolejne spotkanie Zespołu Roboczego, na którym zostaną ustalone wspólne postulaty, planowane jest na 16 kwietnia 2021r.

OM NSZZ Solidarność przy Grupie Azoty Puławy S.A.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Azotowych Puławy S.A.

Międzyzakładowa Organizacja Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Jedność-Puławy”

Związek Zawodowy „KADRA-Azoty” przy Zakładach Azotowych Puławy S.A.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy „SOLIDNOŚĆ”

Związek Zawodowy Pracujących

Grupa Azoty zakończyła rok zyskiem netto w wysokości 355,4 mln zł wobec 372 mln zł rok wcześniej – wynika ze wstępnych szacunkowych wyników finansowych grupy opublikowanych w piątek. Swoje szacunki podały również puławskie zakłady Grupy Azoty, które również zaraportowały spadek zysku.

  • Grupa Azoty zakończyła rok 2020 zyskiem w wysokości 355,4 mln zł wobec 372 mln zł w 2019 rok.
  • Znacznie lepsze wyniki osiągnęła w samym czwartym kwartale osiągając ponad 90 mln zł zysku podczas gdy rok wcześniej była 11 mln zł strata. 
  • Także Zakłady Azotowe Puławy zanotowały spadek zysku - z 302,6 mln zł wobec 215 mln zł rok wcześniej

Według szacunkowych danych Grupa Azoty osiągnęła w ubiegłym roku przychody w wysokości 10 524,5 mln zł wobec 11 307,9 mln zł osiągniętych w 2019 roku. Wynik EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) wyniósł 1 321,5 mln zł. Rok wcześniej było to 1 424,1 mln zł. Zysk netto to 355,4 mln zł podczas gdy 2019 rok spółka kończyła zyskiem 372 mln zł.

 wnp.pl

Podkategorie

LogoLogo
LogoLogo